Aspectibus


Organiseren bijeenkomsten


Orgasiseren van een bijeenkomst

Aspectibus kan voor u een bijeenkomst organiseren. Kennis is het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te (gaan) voeren door gegevens (van externe bronnen) te verbinden, te laten reageren met eigen informatie, ervaringen en attituden. Kennis is herstel van verstoorde gewoonten door de herziening van opvattingen of `Kennis is een middel om ons gewone gedrag te stabiliseren na het opkomen van twijfel''. Kennis ligt in het verlengde van ervaring en is per definitie `iets` dat ontstaat na leren van iets nieuws en na het afwegen daarvan. Onderzoek laat zien dat mensen met sterke sociale netwerken een hoger inkomen hebben, gelukkiger zijn en langer leven dan mensen die niet die netwerken.


Lees meer.

unsplash