Aspectibus

Twintigdaagse opleiding (middag en avond)


‘Leergang Bouwspecificatiedeskundige B&U’

 +++Erkend als dé Nederlandse vervolgopleiding in bestekkenland+++

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Het gestructureerd opstellen van met name technische (Technische Specificatie) en juridische (kernbedingen) bouwspecificaties in de B&U-sector, onder meer voor een zachte knip fase-overgang of voor harde knip bouwcontract, is specialistisch werk en vraagt om goed opgeleide mensen. 

Dit alles in een sterk veranderende Nederlandse bouwsector waarin BIMmen een steeds belangrijkere rol inneemt waarbij men streeft naar een koppeling tussen de Technische Specificaties en het 3-d model alsmmede de calculatie. Tijdens deze leergang raakt u volledig vertrouwd met de diverse benodigde kerntaken en bijbehorende beroepscompetenties van dit steeds belangrijker wordende vakgebied. 


Leerdoel

Deze leergang tot professionele bouwspecificatiedeskundige behandelt alle relevante onderdelen welke o.a. nodig zijn voor het opstellen, controleren, aanbesteden van en het werken met bouwspecificaties, zowel technisch als juridisch. Deze leergang is een actuele invulling van de beroepscompetenties uit het beroepscompetentieprofiel Bestekdeskundige B&U.

Na het volgen van de leergang wordt de cursist geacht: 

 1. bij een gecoördineerde samenwerkingsvorm, van een eenvoudig tot ingewikkeld object, “de technische en juridische specificaties kunnen opstellen";
 2. het van een eenvoudig tot ingewikkeld object de technische en juridische specificaties kunnen controleren (quick-scan);
 3. bij een geïntegreerdesamenwerkingsvorm, van een eenvoudig object, “de technische en juridische specificaties kunnen opstellen";
 4. kennis, vaardigheden en attitude kunnen overdragenaan een (collega) aspirant bouwspecificatiedeskundigen en bestekschrijvers;
 5. het mede kunnen begeleiden van een eenvoudige aanbesteding(selecteren en gunning) van een werk;
 6. het (bege)leiding kunnen geven(begeleiden/coachen) aan bouwspecificatiedeskundigen en bestekschrijvers.


Programma/inhoud

Tijdens de leergang worden vrijwel alle relevante onderwerpen behandeld. Tijdens de eerste les wordt het inhoudelijke programma, zoals is opgenomen in het leerplan, toegelicht.  


Docenten

De docenten die aan de leergang verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de leergang behandelde.


Duur

De leergang duurt (inclusief examen) 20 lesdagen. Per cursusseizoen wordt één groep geformeerd. De groep start medio september, op de woensdagen en eindigt begin juni. De 20 lesdagen zijn over deze periode evenredig verdeeld. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken van 100 minuten en duurt van 13.30 tot 21.30 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal een diner worden verzorgd.


Plaats en data

De leergang wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De les data zijn: 

 1. dag 1,woensdag 11 september 2024 (week 37);
 2. dag 2, woensdag 25 september 2024 (week 39);
 3. dag 3, woensdag 9 oktober 2024 (week 41);
 4. dag 4, woensdag 23 oktober 2024 (week 43);
 5. dag 5, woensdag 6 november 2024 (week 45);
 6. dag 6, woensdag 20 november 2024 (week 47);
 7. dag 7, woensdag 4 december 2024 (week 49);
 8. dag 8, woensdag 18 december 2024 (week 51);
 9. dag 9, woensdag 1 januari 2025 (week 1);
 10. dag 10, woensdag 15 januari 2025 (week 3);
 11. dag 11, woensdag 29 januari 2025 (week 5);
 12. dag 12, woensdag 12 februari 2025 (week 7);
 13. dag 13, woensdag 26 februari 2025 (week 9);
 14. dag 14, woensdag 12 maart 2025 (week 11);
 15. dag 15, woensdag 26 maart 2025 (week 13);
 16. dag 16, woensdag 9 april 2025 (week 15);
 17. dag 17, woensdag 23 april 2025 (week 17);
 18. dag 18, woensdag 7 mei 2025 (week 19);
 19. dag 19, woensdag 21 mei 2025 (week 21);
 20. dag 20, woensdag 4 juni 2025 (week 23) examen;
 21. dag 21, woensdag 18 juni 2025 (week 25) herexamen.


Cursuskosten

De kosten voor het integraal afnemen van deze leergang zijn € 6.950,-- per cursist (prijsstelling 2024), excl. BTW; Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank, diners, digitale syllabus, overig studiemateriaal, individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding en (her)examengelden. Op de leergang zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.


Cursuskosten toehoorder

De kosten voor het afnemen als toehoorder van een dagdeel (middag of avond) van deze leergang zijn € 275,-- per cursist (prijsstelling 2024), excl. BTW;

Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank, voorafgaand of aansluitend diner, digitale syllabus, overig studiemateriaal, individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding. Ook hierop zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.


unsplash