Aspectibus


Bureau- of moederbestek

 ****”Zo moeder, zo dochter.”****


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om een bureau- of moederbestek, gebaseerd op de STABU-besteksystematiek, van primair het administratieve juridische gedeelte van het bestekboek oftewel de ‘VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN’ te laten opstellen, beheren en onderhouden. Dit moeder- of bureaubestek kan vervolgens dienen als referentie of aanbeveling voor een projectbestek. Hierbij gaat het bij deze vorm van dienstverlening uitdrukkelijk NIET over het opstellen van een bestekboek voor een specifiek project. Daarvoor kunt u terecht bij specialistische bureaus.


Doel

Na het opstellen, beheren en onderhouden van het bureau- of moederbestek wordt de aanvrager geacht:

 • een goed referentie of aanbeveling te hebben voor het (laten) opstellen van een projectbestek;
 • erop te kunnen vertrouwen dat de inkoopvoorwaarden, afdeling werken, terdege hierin zijn vertaald;
 • de voetangels en klemmen in het bureau- of moederbestek en toekomstige projectbestekken te kunnen herkennen;
 • het administratieve deel van een  project bestekboek kritisch te kunnen beoordelen op inhoud;
 • kennis te hebben vergaard van die administratieve zaken die grote invloed hebben op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tussen partijen;
 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw;
 • in belangrijke mate op de hoogte te zijn van het toepassen van de administratieve bepalingen uit de UAV 2012;
 • globale kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals waarborgregelingen die een relatie tot het bureau- of moederbestek bestekboek en een uiteindelijk project bestekboek hebben;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het bureau- of moederbestek bestekboek;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over het bureau- of moederbestek bestekboek;
 • diverse bureauprocessen middels het bureau- of moederbestek eenvoudiger en efficiënter te kunnen aansturen.


Werkwijze

Na acceptatie van de offerte dient u (mocht dit nog niet gedaan zijn ten behoeve van de offerte) het (indien aanwezig) huidige onderhavige bureau- of moederbestek en/of de inkoopvoorwaarden allereerst te e-mailen naar hmiltenburg@aspectibus. Dit mag zowel in stb (Kubus), suf (STABU Uitwissel Formaat), in Pdf formaat of in MS-Word. Het geheel zal in de dagen voorafgaand aan de zogenaamde doorneem-ochtend van commentaar worden voorzien. Op de doorneem-ochtend worden deze bevindingen en uw wensen inhoudelijk doorgenomen. Daarna zal het bureau- of moederbestek worden opgesteld en in conceptvorm ter becommentariëring per e-mail worden verzonden naar de aanvrager. Ter afronding zal het commentaar, na eventuele telefonische afstemming, worden verwerkt. Het bureau- of moederbestek zal vervolgens op of voor de overeengekomen leverdatum in digitale vorm worden verstrekt. Soortgelijke procedure zal ook gelden voor het beheren en onderhouden van het bureau- of moederbestek.


Afsluiting

Bij levering wordt een digitaal exemplaar in uitwissel formaat en in Pdf formaat van het bureau- of moederbestek, per e-mail aan de aanvrager ter beschikking gesteld.


Programma/inhoud

De volgende twee soorten werkzaamheden zijn te onderscheiden:

 1. het opstellen van het administratieve juridische gedeelte oftewel de ‘VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN’ van het bureau- of moederbestek;
 2. het beheren en onderhouden van het administratieve juridische gedeelte oftewel de ‘VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN’ van het bureau- of moederbestek.


Opsteller


Duur

De duur van het opstellen van het opstellen van een bureau- of moederbestek is afhankelijk van de complexiteit ervan. De duur van het beheren en onderhouden vragen over het algemeen een veel geringere inspanning .


Plaats en data

Het doornemen van de bevindingen en uw wensen vindt plaats bij Aspectibus te Apeldoorn of, indien gewenst, bij u. De datum van de doorneem-ochtend is in overleg met u te bepalen.


Kosten

Voor het opstellen van een bureau- of moederbestek alsmede voor het structureel beheren en onderhouden in verband met updates vraagt Aspectibus een vergoeding van  € 131,-- per uur (prijsstelling 2024), excl. BTW. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen. Op het opstellen, beheren en onderhouden van een bureau- of moederbestek zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.


Offerte

Een overeenkomst voor het opstellen en beheren en onderhouden van een bureau- of moederbestek komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.

unsplash