Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


‘STABU-Besteksystematiek’

Al meer dan 38 jaar bouwbreed erkend als dé Nederlandse dagcursus over de STABU bestekssystematiek

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

De STABU-besteksystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw, het product van de integratie van de Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) uit de jaren 80 van de vorige eeuw (inclusief Onderhoud en Woningverbetering (SROW)) en de eerste editie van de STABU Standaardbestek voor Burger- en Utiliteitsbouw uit 1986, is tot op heden de Nederlandse standaard bestekssystematiek in de B&U-sector. 


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg helder worden behandeld.


Leerdoel (niet limitatief)

Na het bijwonen van de dagcursus wordt de cursist geacht:

 1. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de STABU-bestekssystematiek;
 2. in staat te zijn specifiek de invoering van de STABU-bestekssystematiek binnen zijn/haar organisatie snel en effectief te laten verlopen;
 3. enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen ("traditioneel", "innovatief", "bouwteam" etc.) in de bouw in het algemeen;
 4. enig inzicht te hebben in technische normvoorschriften zoals normen, praktijkrichtlijnen, ISSO-publicaties, CUR aanbevelingen etc. waaraan STABU bestekteksten kunnen worden verwezen;
 5. algemene kennis te hebben genomen van het aanbestedingsproces (pre-contractuele fase), de rol van het STABU-bestek als aanbestedingsdocument  en de bestekschrijver daarin;
 6. in beperkte mate op de hoogte te zijn van het toepassen van de technische bepalingen uit de STABU-Standaard 2019 en de administratieve bepalingen uit de UAV 2012;
 7. globale kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals waarborgregelingen die een relatie tot een STABU-bestek kunnen hebben;
 8. enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het STABU-bestek;
 9. kennis te hebben over het doelmatig opstellen van een STABU-bestekboek;
 10. inzicht te hebben in hulpinformatie zoals bestekservices en referentiebestekken die de markt aanbiedt ten behoeve van het "eenvoudiger" opstellen van STABU-bestekteksten;
 11. in- en externe communicatie te kunnen voeren over het STABU-bestek;
 12. inzicht te hebben in het verschil tussen functionele- en prestatie specificaties en het opstellen ervan;
 13. kennis te hebben van BIM en de rol van het STABU-bestek en de bestekschrijver daarin, heden en toekomst;
 14. diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het opstellen van een STABU bestek vereenvoudigen;
 15. theoretisch in staat te zijn, met de opgedane kennis, een STABU-bestekboek op te stellen;
 16. door anderen opgestelde STABU bestekken te kunnen hanteren en duiden;
 17. zaken op te nemen in het projectbestek waarin de gebruikte STABU-bestekssystematiek nog niet is voorzien.


Programma/inhoud globaal (niet limitatief)

 1. wat is een bestek, wat is een STABU-bestek;
 2. de evolutie omtrent het gebruik van bestekken, verleden, heden en toekomst;
 3. opzet van de STABU-bestekssystematiek;
 4. de beschrijving van het werk, te technische specificatie;
 5. relatie STABU-bestek met het vernoemen van fabrikaatsnamen e.d.;
 6. de voor het werk geldende voorwaarden zoals de administratieve bepalingen;
 7. behandeling paritaire voorwaarden zoals de UAV 2012;
 8. technische bepalingen;
 9. behandeling standaard technische bepalingen zoals opgenomen in STABU-Standaard 2019;
 10. vrije teksten;
 11. besteksverwerkende software;
 12. trends;
 13. tips en trucs.


Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De cursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 1. dinsdag 12 maart 2024 (week 11).
 2. dinsdag 11 juni 2024 (week 24);
 3. dinsdag 12 november 2022 (week 46);


Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash