ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Leergangen

Bouwspecificatiedeskundige B&U 2021-2022 

Het gestructureerd opstellen van bouwspecificaties in de B&U-sector, onder meer voor een bouwcontract, is specialistisch werk en vraagt om goed opgeleide mensen. 

Dit alles in een sterk veranderende Nederlandse bouwsector waarin BIMmen een steeds belangrijkere rol inneemt. Tijdens deze leergang raakt u volledig vertrouwd met de diverse benodigde kerntaken en bijbehorende beroepscompetenties van dit steeds belangrijker wordende vakgebied. 

Lees meer


Opbellen
Info