ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Leergangen

Bouwcontractdeskundige B&U

Het gestructureerd opstellen van een bouwcontract in de B&U-sector, om zo o.a. de faalkosten te kunnen beperken, is heden ten dage specialistisch werk. Dit geldt voor zowel bouwcontracten op het gebied van werken (aannemingsovereenkomsten op basis van bv de UAV 2012 en de UAV-gc 2005), diensten (op basis van bv de DNR, ABAA en de bijbehorende STB) en leveringen (koopovereenkomsten op basis van bv de HIBIN voorwaarden) alsmede in aanverwante contracten (en dus overeenkomsten) op het gebied van bv coördinatie, verzekeringen, (bank)garanties, bouwteam, ketenintegratie, exploitatie, facility etc. Dikwijls is er maar weinig tijd (en budget) voorhanden voor het opstellen, analyseren, het in de markt zetten en toezicht houden op een bouwcontract terwijl partijen in de bouwnijverheid elkaar steeds vaker en harder aanspreken (risico/meerwerk) op hun verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Daarnaast is mede door de Europese wet- en regelgeving ook de Nederlandse wet- en regelgeving veelvuldig aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Veranderingen die grote invloed hebben op de bouwcontracten in de B&U-sector, in zowel de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase. Dit vraagt om goed opgeleide mensen hiervoor. 

Dit alles in een sterk veranderende Nederlandse bouwsector waarin BIMmen een steeds belangrijkere rol zal gaan vervullen. Tijdens deze leergang raakt u volledig vertrouwd met de diverse benodigde kerntaken en bijbehorende beroepscompetenties van dit steeds belangrijker wordende vakgebied. 

Lees meer
 

Opbellen
Info