Aspectibus


Samenwerking Ketenstandaard en Aspectibus


Ketenstandaard en Aspectibus (Academie voor Specificeren en trainingen in de B&U Sector) hebben elkaar gevonden in een samenwerking, waarin Aspectibus, vanuit haar kennis en ervaring, als Kennispartner een bijdrage gaat leveren aan toekomstige ontwikkelingen bij Ketenstandaard.


Kennispartner
Een Kennispartner van Ketenstandaard is een organisatie die kennis en kunde heeft over proces- en organisatie inrichting en/of de standaarden zelf, en die deze kennis en kunde inzet om deelnemers van Ketenstandaard te ondersteunen in het op een juiste manier toepassen van standaarden. Deze kennisoverdracht en educatie richt zich op personen, leerlingen en bedrijven. Wij denken hierbij aan opleidingsorganisaties, onderwijsinstellingen en adviesbureaus. In deze samenwerking kunnen Ketenstandaard en Aspectibus elkaar zeker versterken.

Henny Miltenburg, eigenaar van Aspectibus: “Ik heb ruim 15 jaar als hoofd opleidingen (en als hoofddocent) bij de toenmalige Stichting STABU, thans 1 van de standaarden bij Ketenstandaard, veel kennis en ervaring opgedaan en uitgedragen, thans via mijn eigen bedrijf Aspectibus en verheug mij op deze vernieuwde samenwerking”. Links op de foto Henny Miltenburg, recht op de foto Rien Wabeke, directeur Ketenstandaard.

unsplash