Aspectibus

Discipline


Bouwrechtjuriste.Profiel                                                                                Mr. B.E. (Bettina) Hertstein


Bettina E. Hertstein studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Al tijdens haar studie wekte de bouw haar interesse. Een logisch gevolg daarvan was haar keuze voor de vakken bouwrecht en arbitragerecht. Na de functie van juridisch ledenadviseur bij Bouwend Nederland en diens rechtsvoorganger BouwNed te hebben vervuld, was zij enkele jaren secretaris van het scheidsgerecht bij het Garantie Instituut Woningbouw. Begin 2008 richtte zij Het BouwRechtBedrijf op. Het BouwRechtBedrijf/Bettina Hertstein is gespecialiseerd in de opleiding van en het juridisch advies aan alle partijen die betrokken zijn bij de bouw. Het specialisatiegebied is het privaatrechtelijke bouwrecht (B&U sector). Hierin staat het 'vertalen' van de juridische problematiek voor zowel de student in een bouw(gerelateerde) opleiding als voor de bouwpartij/niet-jurist met (bouw)praktijkervaring voorop. Wat in 2003 begon bij Elsevier Congressen is uitgegroeid tot een ware passie voor het overbrengen van kennis in woord en geschrift. Bettina Hertstein is onder meer columniste van "Meesterstuk" in het vakblad Gevelbouw sinds 2007 en schrijver van het boek "Aansprakelijkheid in de bouw" (2e druk verschenen in 2013). Daarnaast is zij buitensecretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en sinds 2010 (deeltijd)docente aan Avans Hogeschool voor onder meer de opleidingen Bouwmanagement en Vastgoed alsmede Bouwtechnische Bedrijfskunde.

unsplash